שאלות של זהות אצל ילד מאומץ הרצאה למאמצים, זהות הרצאה למאמצים, אני והסביבה